PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“

PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“

Chráněné území o malé rozloze, celkem ca 3,5 ha včetně teplomilných doubrav, které stepní louku obklopují. Chrání se zde vegetace širolistých suchých trávníků s posledním výskytem kavylu tenkolistého v Hlucké pahorkatině a Bílých Karpatech vůbec.

Jak se sem dostanete?

Polní cestou z dolního konce obce (1), kolem přehrady a na polní cestu (cyklostezku) směr Blatnička (2) nebo po silnici na Boršice a následně opět odbočka na polní cestu do Blatničky (3).

PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“

Historie lokality

Stepní louka v PR Kobylí hlava je pozůstatkem dřívějšího rozsáhlého komplexu stepních luk s kavyly v Hlucké
pahorkatině. Část byla rozorána, svahy Kobylí hlavy byly v sedmdesátých letech zalesněny. Malá luční enkláva nezarostla
jen díky nadšení pana Soviše, který ji dlouhá léta chodil kosit. Na jeho úsilí pak navázalo vyhlášení přírodní památky
1998 a následně přírodní rezervace 2002. Následovalo vyčištění horní části rezervace a jejích okrajů, prosvětlení
navazující doubravy a samozřejmě zajištění pravidelné seče už pod taktovkou Státní ochrany přírody.

PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“
PR Kobylí hlava – tzv. „Kobylica“

Pokud vyrazíte na vycházku na „Kobylicu“ na konci března nebo
začátkem dubna, zastihnete kvést jen několik časných druhů, zato však
nádherně barevně kvetoucích a vzácných: žlutě kvetoucí hlaváček jarní
a fialové zvonkovité květy koniklece velkokvětého. Na okraji lesa
možná ještě pokvetou žlutě dříny, v trávě objevíte nenápadné kvítky
prvních ostřic, jinak stepní vegetace ještě spí…. O něco později
rozkvete první orchidej – vstavač nachový.

K časně kvetoucím rostlinám patří i
mochna bílá, s květy podobnými
jahodníku, a 5-četnými sivými lístky

Pozdně jarní a časně letní vegetace

Pokud vyrazíte na vycházku později až koncem května nebo v červnu, zastihnete stepní louky v plném květu.
Jenom kavyly tenkolisté budou ještě spát….

Některé vzácnější rostliny

Ohroženost rostlin hodnotíme do několika kategorií na základě kritérií jako je počet lokalit, početnost populací a trend v
poslední době (zda druhu přibývá či výrazně ubývá). A1– vyhynulé, A2 – nezvěstné, C1 – kriticky ohrožené, C2 – silně ohrožené, C3 – ohrožené a C4 – vyžadující pozornost.

Na podzim

I v září a říjnu dovede lokalita potěšit oko, například fialovými kvítky astry chlumní nebo růžovými květy ocúnů. Ale pozor – ocúny jsou jedovaté, obsahují kolchicin – prudce jedovatý alkaloid, tzv. „mitotický jed“, který narušuje rozchod chromozómů při mitóze (buněčné dělení).

A co na závěr?

Při návštěvě lokality v jakoukoli roční dobu se chovejte k
přírodě citlivě. Netrhejte rostliny, některé z nich zde mají málo početné
populace (koniklec), některé rostliny jsou zase jedno- nebo dvouleté
(hadinec červený) a potřebují, aby květy odkvetly, uzrály a vysemenily se.
Jinak z lokality zmizí.